Tel: +1 (718) 648-9814
|
Fax: +1 (718) 332-5721
|
Agent only: +1 (347) 855-9307
  • International driver license in USA
  • International driver license in Italy
  • International driver license in Spaine
  • International driver license in Germany
  • International driver license in Portugal
  • International driver license in Korea
  • International driver license in China
  • International driver license in Japan
  • International driver license in France
  • International driver license in Vietnam
Chọn ngôn ngữ
international driver license international driver license

Mẫu Giấy phép lái xe Quốc tế

Sách chứa một bản dịch của thông tin chứa trong các quốc gia bằng lái xe đến 8 thiếu tá ngôn ngữ của thế giới. Nó cũng chứa hợp pháp thông tin về sự quốc Tế có giấy phép Lái xe trong các quốc gia đã kí liên hiệp quốc hội Nghị.

Giấy phép lái xe của thẻ quốc tế

Mặt trái của thẻ giấy phép lái xe quốc tế

Lái xe quốc tế của giấy phép (cuốn sách, trang 2)

Lái xe quốc tế của giấy phép (cuốn sách, trang 3)

Lái xe quốc tế của giấy phép (cuốn sách, trang 4)

Lái xe quốc tế của giấy phép (cuốn sách, trang 5)

Lái xe quốc tế của giấy phép (cuốn sách, trang 6)

Lái xe quốc tế của giấy phép (cuốn sách, trang 7)

Lái xe quốc tế của giấy phép (cuốn sách, trang 8)

Mẫu chăn ứng dụng cho quốc Tế giấy Phép Lái xe, phải được cấp bởi sự quốc Tế nữa ... ... ô tô hiệp Hội.

cái Thẻ chứa một bản dịch của quốc gia bằng lái xe và một tấm hình của chủ nhân

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Văn phòng chính tại Mỹ

2815 FORD STREET
BROOKLYN NY 11235
Tel: +1 (929)509-5993

Tel: +1 (718)648-9814
Fax: +1 (718)332-5721
11am - 6pm New York Time

Hoa KỲ và châu Âu CHÂU ÂU

iaa7654321@gmail.com
Tel: +1 (929)509-5993

11am - 6pm New York Time

Trụ sở chính của Nga

Moscow, Nga
+7(495)77-88-557
+7(495)943-54-58
10.00 - 19.00
Moscow Time

Địa chỉ liên lạc
International driver license in China Trung Quốc: +86-1-889-854-44-45
 
International driver license in Russia St.Petersburg: +7-812-938-38-78
 
International driver license in Russia Moscow: +7-495-943-5458
+7-495-77-88-557
 
International driver license in Ucraina Ucraina: +38 (093) 331-77-44
+38 (093) 751-54-52
 
International driver license in Kazakstan Kazakstan: +7-777-584-21-94
 
International driver license in Iran Iran: +98-912-086-0133
 
International driver license in Afganistan Afganistan: +98-912-086-0133
 
International driver license in Thailand Thailand, Bangkok: +66 80 889 5260
 
International driver license in Thailand Thailand, Phuket: +66 95 020 0447
 
International driver license in Holland Hà Lan: +31-64-89-05947
 
International driver license in Bishkek Thổ nhĩ kỳ: +90 (534) 858 29 84
 
International driver license in Israel Israel: +972559678158
 
International driver license in Palestine Palestine: +972 59-993-7663
 
International driver license in Azerbaijan Azerbaijan: +994557151384
 
International driver license in Vietnam Việt nam: 0938-247-057
 
International driver license in South Africa Nam Phi: +073-543-13-32
 
International driver license in Algeria Algeria: +213-558-500-040
 
International driver license in Libya Libya: +218-914-352-509
 
International driver license in Kuwait Kuwait: +96522665588
+96522630344
+96522630355
 
International driver license in Tajikistan Uzbekistan: +992927606116
+992981089500
 
International driver license in Saudi Arabia Ả Rập Saudi: +966557439192
+966531583080
 
International driver license in Malta Malta: 0035699541270
 
International driver license in Egypt Egypt: +20 109 094 8989